Dret d'accés a la informació pública

Amb aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que reconeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

És un tràmit gratuït sempre que les dades siguin consultades en el lloc on es troben dipositades o si existeixen en format electrònic.

Tràmit on line

Tràmit de sol·liciitud d'acTràmit accéscés a la informació pública

(Seu electrònica)

Necessitareu un certificat digital per realitzar la sol·licitud

Tràmit presencial

Tràmit oacPodeu realitzar el tràmit omplint la sol·licitud d'accés i presentant-la a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

Horaris i adreça OAC Centre i OAC Les Torres

* Donada la situació actual de pandèmia, us recomanem que feu en el possible les consultes telemàticament. Per a contactar amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania, teniu la informació actualitzada a la pàgina web del departament. Recordeu que cal cita prèvia.

Informació pública que es pot demanar:

Mitjançant aquest formulari es pot sol·licitar a l'Ajuntament qualsevol informació elaborada per aquesta administració i la que té en seu poder, tenint en compte els límits d'accés que la llei preveu als articles 20 a 25 de la llei 19/2014

Per a altres qüestions (Avisos, Queixes i Suggeriments) podeu accedir al formulari corresponent.

Infografies

Dret d'acces

Reclamacions

Totes aquelles persones que hagin sol·licitat una informació a l'Ajuntament i els ha estat denegada totalment o parcial, poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Com presentar una reclamació
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública