Dret d'accés a la informació pública

Amb aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que reconeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

És un tràmit gratuït sempre que les dades siguin consultades en el lloc on es troben dipositades o si existeixen en format electrònic.

Tràmit on line

Accés a la informació pública

Tràmit presencial

Podeu realitzar el tràmit omplint la instància i presentant-la a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC), indicant clarament que es tracta d'una petició per al Servei de Transparència i Bon Govern.

Horaris i adreça OAC Centre i OAC Les Torres

Seguiment del tràmit

Podeu fer seguiment de l'estat del vostre tràmit, un cop admès, amb el número de registre que heu rebut per correu electrònic i mitjançant l'adreça

Informació pública que es pot demanar:

Mitjançant aquest formulari es pot sol·licitar a l'Ajuntament qualsevol informació elaborada per aquesta administració i la que té en seu poder, tenint en compte els límits d'accés que la llei prevei als articles 20 a 25 de la llei 19/2014

Per a altres qüestions (Avisos, Queixes i Suggeriments) podeu accedir al formulari corresponent.

Reclamacions

Totes aquelles persones que hagin sol·licitat una informació a l'Ajuntament i els ha estat denegada totalment o parcial, poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Com presentar una reclamació
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública