Dades Dret d'accés a la informació

Evolució Dret d'accés a la informació des de 2016

Resum consultes 2020

Resum consultes 2018

Resum consultes 2019

Resum consultes 2017

Resum consultes 2016

Infografies

Dret d'acces

Reclamacions

Totes aquelles persones que hagin sol·licitat una informació a l'Ajuntament i els ha estat denegada totalment o parcial, poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Com presentar una reclamació
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública