Evolució Dret d'accés a la informació des de 2016

Infografies

Dret d'acces

Reclamacions

Totes aquelles persones que hagin sol·licitat una informació a l'Ajuntament i els ha estat denegada totalment o parcial, poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Com presentar una reclamació
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública