Comparativa de participació a eleccions municipals de Rubí