Documents Inf institucional

 Títol   Tipus 
CVROBERTOMARTIN.pdf Fitxer
CVM.CARMENCEBRIAN.pdf Fitxer
CVJOSEPANTONISERRA.pdf Fitxer
CVJoseLuisArino.pdf Fitxer
CVROSAARANDA.pdf Fitxer
Decret aprovació nou organigrama tècnic (desembre 2015) Fitxer
Organigrama tècnic (desembre 2015) Fitxer
Catàleg llocs de treball Ajuntament de Rubí (2016) Fitxer
Proposta d'acord de creació de l'Òrgan Especial Desconcentrat 'Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual' Fitxer
Aprovació inicial de la constitució de l'Òrgan Especial Desconcentrat 'Rubí, Serveis de Comunicació Àudiovisual' i del seu reglament d'organització i funcionament. Acta del ple 27 de març de 2014 Fitxer
Recomanacions en matèria d'organització i funcionament dels serveis públics audiovisuals d'àmbit local Fitxer
Proposta d'acord del nomenament del Consell Assessor de 'Rubí, serveis de comunicació audiovisual' Fitxer
Relació de llocs de treball 2016 Fitxer
Llistes eventuals processos de formació i promoció Carpeta
Acord de Ple celebrat l'1 de juliol de 2015 Fitxer
Retribució dedicació parcial 50% modificat al ple del 24/11/2016 Fitxer
Nomenament regidor Sergi Garcia Roig 4661-2016 com a membre de la JGL Fitxer
Delegació de competències 4660-2016 de 23-11-16 a favor de Sergi Garcia Roig Fitxer
Certificat dedicacio parcial Xavier Corbera (exp. 120-2016-Alcaldia) Fitxer
Relació viatges 2016 càrrecs electes Fitxer
Convenis, acords i pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical Carpeta
Relació llocs de treball 2017 Fitxer
Decret aprovació nou organigrama tècnic (desembre 2017) Fitxer
Organigrama tècnic desembre 2017 Fitxer
ROM (Reglament orgànic municipal) Fitxer
Modificació Estatuts Finca Font del Ferro (oct 2018) Fitxer
Documentació PROURSA Carpeta
Viatges realitzats l'any 2018-fins juny 2019 Fitxer
Viatges realitzats l'any 2017 Fitxer
Viatges realitzats l'any 2016 Fitxer
Decret de l’encomana de gestió del Servei de Parcs i Jardins a Font del Ferro Fitxer
CV responsables àrees Carpeta
RRHH Carpeta
Comptes justificatius partits polítics Carpeta
CVJORDINUEZ.pdf Fitxer
Viatges realitzats 2018-2019 Fitxer