Persones seleccionades FOAP 2016 - Curs muntatge i manteniment instal·lacions elèctriques baixa tensió