Llistes processos formació i promoció 2018

Selecció programa FOAP 2017- Atenció sociosanitària en institucions socials
Selecció programa FOAP 2017- Atenció sociosanitària a persones a domicili
Selecció "Programa operativo de empleo juvenil" (1260) – Consergeria i control d’accessos
Selecció FOAP 2017 –Operacions de fontaneria i calefacció- climatització domèstica
Selecció FOAP 2017 – Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial
Selecció programa FOAP 2017 - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Selecció programa FOAP 2017- Mecanització per arrencament de ferritja
Selecció programa FOAP 2017- Soldadura amb elèctrodes revestit i TIG
Selecció programa FOAP 2017- Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques
Selecció programa FOAP 2017 - Muntatge i Manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Selecció programa FOAP 2017 - Eficiència Energètica
Selecció programa FOAP 2017 - Muntatge i manteniment d’instal.lacions solars fotovoltàiques
Selecció programa FOAP 2017 - Anglès A1
Selecció programa FOAP 2017 - Anglès A2
Selecció programa FOAP 2017 - Docència de la formació professional per a l’ocupació
Selecció programa FOAP 2017 -Atenció sociosanitària a persones en institucions socials
Selecció programa FOAP 2017 - Atenció sociosanitària a persones en institucions socials
Selecció programa FOAP 2017 - Anglès B1
Selecció programa FOAP 2017 - Organització i gestió de magatzem
Selecció programa FOAP 2017 - Neteja en espais oberts i instal•lacions industrials