Selecció FOAP 2017 –Operacions de fontaneria i calefacció- climatització domèstica