Selecció programa FOAP 2017- Mecanització per arrencament de ferritja