Inf. economica i pressupost

Pressupost municipal (14)

Documents Compte general (4)

Compte general 2018 (43)

 

Documents modificacions pressupostàries (6)

Modificacions pressupostàries 2019 (79)

Modificacions pressupostàries 2020 (24)

Documents exposició al públic modificacions de crèdit (35)