Exposició al públic Ordenances Fiscals 2021

 Títol   Tipus 
Ordenança Fiscal 1 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 3 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 3.1 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 4 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 5 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 6 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 7 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 9 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 11 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 14 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 17 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 18 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 22 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 25 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 27 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 28 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 29 - OOFF 2021 Fitxer
Ordenança Fiscal 39 - OOFF 2021 Fitxer
Preu Públic 5 - OOFF 2021 Fitxer
Preu Públic 6 - OOFF 2021 Fitxer
Preu Públic 16 - OOFF 2021 Fitxer
Preu public Escoles Bressol - OOFF 2021 Fitxer
Informe Secretaria OOFF-2021 Fitxer
Certificat transparència OOFF-2021 Fitxer
Informe Hisenda OOFF-2021 Fitxer
Informe Intervenció OOFF-2021 Fitxer
Informe proposta Ple OOFF-2021 Fitxer
Diligència OOFF-2021 Fitxer
Informe proposta Ple_OOFFF-2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 5 OOFF- 2021 Fitxer
Informe taxes prestació OOFF-2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 3 OOFF-2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 3-modificació OOFF-2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 4 OOFF-2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 6-17-18 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 9 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 11 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 13-14--39 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 14 secció 6a OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 17 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 22 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 25 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 27 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 28 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic Ord fiscal 29 OOFF- 2021 Fitxer
Informe tècnic preu públic Escola Música OOFF- 2021 Fitxer
Informe Tresoreria OOFF- 2021 Fitxer
Instrucció Hisenda OOFF- 2021 Fitxer
Proposta resolució comissió OOFF- 2021 Fitxer
Memòria HIsenda i Serveis Econòmics OOFF- 2021 Fitxer