Font del Ferro SL

Font del Ferro.jpgEmpresa municipal constituïda l’any 1994 que ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí.
Té com a objecte social la gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

A partir d'octubre de 2018 es fa una modificació als seus estatuts i esdevé Mitjà Propi Personificat de l'Ajuntament de Rubí, i pot rebre encàrrecs de cultiu de flors i plantes, serveis de jardineria i manteniment d'espais verds.

Podeu consultar les encàrrecs realitzats, tant al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Rubí com al Perfil del Contractant de Font del Ferro.

Ubicació: c/ Mallorca, s/n
Telèfon: 93 588 75 75 - a/e: fontdelferro@ajrubi.es
Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
Web Font del Ferro

Perfil del contractant

Documentació: