Font del Ferro SL

Font del Ferro.jpgEmpresa municipal constituïda l’any 1994 que ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí.
Té com a objecte social la gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Ubicació: c/ Mallorca, s/n
Telèfon: 93 588 75 75 - a/e: fontdelferro@ajrubi.es
Horari: de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
Web Font del Ferro

 

Documentació: