Indicadors de transparència ITA 2014

Índex de transparència dels Ajuntaments.

L’índex de transparència dels ajuntaments és una eina d’avaluació que utilitza la fundació independent Transparencia Internacional España, per avaluar el nivell de transparència dels 110 ajuntaments més grans de tota Espanya, entre els quals s'inclou Rubí.

L’ITA avalua les següents àrees de transparència:

1- Informació sobre la corporació municipal
2- Relacions amb la ciutadania i la societat
3- Transparència econòmica i financera
4- Transparència en les contractacions i cost dels serveis
5- Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
6- Indicadors nova Llei de Transparència