Relacions amb els ciutadans i la societat

1. Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament


2. Informació i atenció al ciutadà

3.- Grau de compromís cap a la ciutadania