Transparència econòmico-financera

1.- Informació comptable i pressupostària

  • Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).

2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6) Es publiquen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses: