Transparència en materies d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques

  • Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).

  • Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques (mitjançant un enllaç directe i específic a la web)

  • Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).


4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures