Transparència de la corporació

Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?

11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?

Com es gestionen els recursos col·lectius?

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?