Promocions Urbanes de Rubí, SA (PROURSA)

L'objecte de la societat municipal Promocions Urbanes de Rubí, SA és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d'habitatges, tant de protecció oficial com de renda lliure, locals comercials, aparcaments i naus industrials; llur construcció, gestió, adjudicació, venda, arrendament i administració; així com l'adquisició, gestió, urbanització i parcel·lació de terrenys o de sòl. A finals de 2005 es signa conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitage i l'Ajuntament de Rubí per a l'establiment d'una Oficina Local d'habitatge. Mitjançant aquesta, la Societat Municipal PROURSA, presta un servei integral amb l'objectiu de ser finestreta única en matèria d'habitatge.

L'Oficina Local d'Habitatge és un organisme de titularitat municipal de caràcter instrumental, a través del qual es dóna resposta a la necessitat creixent de proximitat ciutadana (oficina única) de les polítiques locals d'habitatge.

Els objectius generals són:

  • El foment de l'accés assequible a l'habitatge
  • La dinamització del mercat de lloguer
  • L'optimització de l'ocupació del parc vacant
  • La promoció del manteniment i la rehabilitació

Documents