Documentació relativa a la modificació de l'Annex de subvencions nominatives 2018

El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió del dia 29 de novembre de 2018 adoptà entre altres el següent acord:

MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES DEL PRESSUPOST 2018

Informe Intervenció

Acta acord