Documentació relativa a modificacions de crèdit aprovades Ple de juny 2018

MC 41/2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2018, va acordar l’aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 41/2018.

Documents:

Proposta d’acord

Informe d’Intervenció

MC 42/2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2018, va acordar l’aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 42/2018.

Documents:

Proposta d’acord

Informe d'Intervenció

MC 56/2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2018, va acordar l’aprovació inicial de la Modificació de Crèdit núm. 56/2018.

Documents:

Proposta d’acord

Informe d'Intervenció