Documentació relativa a modificacions de crèdit aprovades Ple d'octubre de 2018

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 25 d'octubre de 2018, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 67/2018

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció

Expedient 75/2018

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció

Expedient 76/2018

Certificat d’acord 

Informe d’Intervenció

Expedient 79/2018

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció

Expedient 80/2018

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció

Expedient 88/2018

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció

Expedient 89/2018

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció