Documentació relativa a modificacions de crèdit - juliol 2019

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol de 2019, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 66/2019

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció

Expedient 78/2019

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció