Exposició pública relativa a la modificació de l'Ordenança Fiscal núm 14