Documentació relativa a modificacions de crèdit - maig 2019

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 2 de maig de 2019, va acordar l’aprovació inicial de les següents Modificacions de crèdit:

Expedient 44/2019

Certificat d’acord  

Informe d’Intervenció

Expedient 47/2019

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció

Expedient 49/2019

Certificat d’acord

Informe d’Intervenció