Exposició documents de Modificació de crèdit núm 10/2020

Modificació de crèdit núm. 10/2020 en la Modalitat de Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit.

  1. Informe de Comptabilitat i de la Intervenció
  2. Providència
  3. Document comptable
  4. Proposta
  5. Acord de Ple
  6. Publicació BOPB