Exposició de la documentació relativa a la modificació del Reglament municipal d’ajudes econòmiques de caràcter social

Modificació de l’article 15.4 i de l’annex 4 del Reglament municipal de l’Ajuntament de Rubí d’ajudes econòmiques de caràcter social, aprovada al Ple del 7 de maig de 2020:

El 25 de setembre de 2020 queda aprovat definitivament: