Exposició pública del Reglament del Servei de promoció i gestió d’habitatges

El Ple celebrat el 22 de desembre de 2020 va aprovar inicialment el Reglament del servei públic “Servei de promoció i gestió d’habitatges”. L'exposició pública de 30 dies comença l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial.

Documents: