Exposició pública del Reglament del Servei Públic d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Rubí

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, celebrat en sessió del dia 25 de febrer de 2021, va aprovar per majoria absoluta el Reglament del Servei Públic d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Rubí. L'exposició pública de 30 dies hàbils es comptarà des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial (publicació el 19 de març de 2021).

Documents: