Exposició pública del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, celebrat en sessió del dia 28 de gener de 2021, va aprovar per unanimitat el Reglament Orgànic Municipal de Rubí que incorpora un nou redactat “in voce” a l’art. 110.1 que queda incorporat a tots els efectes legals en el text d’aprovació inicial. L'exposició pública de 30 dies hàbils es comptarà des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial.

Documents: