Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Rubí

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, celebrat en sessió del dia 28 de gener de 2021, va aprovar per unanimitat l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Rubí. L'exposició pública de 30 dies hàbils es comptarà des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial.

Documents: