Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2021

A la sessió del Ple de l'Ajuntament de Rubí, celebrada el 26 de novembre de 2020, s'ha donat compte del Programa d'inspeccions d'habitatges buits:

Documents: