Registre de grups d'interès

reunió grups interesLa Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix que en l'activitat política i administrativa de les administracions públiques hi ha persones i organitzacions que duen a terme activitats que influeixen en l'elaboració i aplicació de polítiques públiques i que ho fan en interès de tercers o per l'interès general.

En aquest sentit, es considera que són Grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Per a regular-ho, la Llei 19/2014 estableix la necessitat de crear el Registre de Grups d'Interès i el decret 171/2015 de 28 de juliol, sobre el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic recull que: "les activitats encaminades a influir sobre les polítiques públiques són una forma legítima de participació ciutadana i, com a tal, són expressió de la maduresa dels sistemes polítics, puntualitzant, això sí, que s'han de dur a terme amb integritat i transparència".

L'Ajuntament de Rubí ha començat a realitzar sessions informatives tant internes (amb el personal de la corporació) com externa (amb el teixit associatiu de la ciutat) per tal de donar a conèixer el Registre de Grups d'Interès i la forma de realitzar la inscripció. En aquesta pàgina es pot consultar la documentació facilitada així com els enllaços d'aquest Registre:

Més informació
Sessions informatives entitats
Registre de Grups d'Interès de Catalunya
Tríptic informatiu del Registre de Grups d'Interès de Catalunya
Preguntes freqüents
Consulta el Registre