Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament - any 2016

Article 10 Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

En aquesta pàgina podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin l'Ajuntament de Rubí.

Any 2016

CodiÒrganTema
C-1225 Jutjat contenciós administratiu núm 8 de Barcelona Llicència d'obres
C-1249 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Mesura cautelar abocaments
C-1259 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Conveni
C-1267 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Recurs especial
C-1276 Jutjat Contenciós Administratiu 3 Barcelona Reclamació quantitat assegurances
C-1306 Jutjat Contenciós Administratiu 12 Barcelona Reclamació obra pública
C-1221.002 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Llicència d'obres
C-1260.003 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Circulació camions
C-1260.005 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Circulació camions
C-1285.001 Jutjat del Social 1 Terrassa Relacions Laborals
C-1314 Jutjat del Social 1 Terrassa Relacions Laborals
C-1320 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Barcelona Sancionadors
C-1324 Jutjat Contenciós Administratiu 12 Barcelona Sancionadors
C-1256.004 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Apel·lació Expedient disciplinari
C-1299.002 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Apel·lació
C-1334 Jutjat contenciós administratiu 8 Barcelona Relacions laborals
C-1338 Jutjat contenciós administratiu 11 Barcelona Expedient sancionador
C-1339 Jutjat contenciós administratiu 6 Barcelona Sancionadors
C-1340 Jutjat contenciós administratiu 13 Barcelona Llicència d'obres
C-1348 Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona Relacions laborals
C-1352 Jutjat contenciós administratiu 14 Barcelona Relacions laborals
C-1025.007 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-Sala del contenciós administratiu Suspensió de llicències
C-1330 Jutjat contenciós administratiu 5 Barcelona Danys vehicle
C-1329 Jutjat contenciós administratiu 5 Barcelona Sancionadors