Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament 2019

Article 10 Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

En aquesta pàgina podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin l'Ajuntament de Rubí.

Any 2019

CodiÒrganTema
C-1321.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Planejament
C-1335.000 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Serveis Econòmics
C-1335.002 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Serveis Econòmics
C-1345.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Responsabilitat Patrimonial
C-1374 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat Patrimonial
C-1393 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat Patrimonial
C-1394 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat Patrimonial
C-1421 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat Patrimonial
C-1423 Jutjat Contenciós Administratiu Mobilitat
C-1425 Jutjat Contenciós Administratiu RRHH
C-1429 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat Patrimonial
ORGT-1900002 Jutjat Contenciós Administratiu Impostos
P-150001 Audiència de Barcelona Penal
S-73 Jutjat Social núm. 12 de Barcelona RRHH
S-1900002 Jutjat Social núm. 1 de Terrassa RRHH
S-1900006 Jutjat Social núm. 2 de Terrassa RRHH
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Abocadors