Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament 2019

Article 10 Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

En aquesta pàgina podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin l'Ajuntament de Rubí.

Any 2019

CodiÒrganTema
C-1381 Jutjat Contenciós Administratiu Sancionadors
C-1377 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Econòmic
S-75 Jutjat Social Terrassa Relacions Laborals
C-1355 Jutjat Contenciós Administratiu Llicències
P-170002 Jutjat Primera Instància núm 4 de Rubí Seguretat Vial
C-1395 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat Patrimonial
C-1416-001 Jutjat Primera Instància núm 3 de Rubí Relacions Ciutadanes i proximitat
C-1025.010 Tribunal Suprem Territori
C-1025.011 Tribunal Suprem Territori
S-70-002 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Relacions Laborals
C-1346-001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Territori