Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament 2020

Article 10 Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

En aquesta pàgina podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin l'Ajuntament de Rubí.

Any 2020

CodiÒrganTema
C-1383 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sentència Pla d'extractives
C-1264.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Urbanisme
C-1293 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Can Carreras
C-1299.003 Jutjat Contenciós Administratiu Servei d'Ocupació de Catalunya
C-1299.004 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Servei d'Ocupació de Catalunya
C-1302 Jutjat Contenciós Administratiu Urbanisme
C-1302.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Urbanisme
C-1388 Jutjat Contenciós Administratiu Relacions laborals
C-1388.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Relacions laborals
C-1389 Jutjat Contenciós Administratiu Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC)
C-1389.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC)
C-1424 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat patrimonial
C-1438 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat patrimonial
C-1455 Jutjat Contenciós Administratiu Relacions Laborals
C-1456 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat patrimonial
C-1459 Jutjat Contenciós Administratiu Responsabilitat patrimonial
ORGT-2000004 Jutjat Contenciós Administratiu Impostos
P-190011 Jutjat Primera Instància Electricitat
S-1900005 Jutjat Social Relacions Laborals
S-1900005.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Relacions Laborals
S-1900006.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Relacions Laborals
S-2000001 Jutjat Social Relacions Laborals