Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament - any 2017

Article 10 Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

En aquesta pàgina podeu consultar les resolucions judicials definitives que afectin l'Ajuntament de Rubí.

Any 2017

CodiÒrganTema
C-1025.008 Jutjat contenciós administratiu núm 10 de Barcelona Llicència ambiental
S-69 Jutjat del Social 2 de Terrassa Relacions laborals
S-68 Jutjat del Social 16 de Barcelona Relacions Laborals
C-1371 Jutjat contenciós administratiu 10 de Barcelona Sancionadors
C-1370 Jutjat Contenciós Administratiu 13 Barcelona Sancionadors
C-1369 Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona Danys patrimonials
C-1368 Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona Afectació finca
C-1354 Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona Danys patrimonials
C-1353 Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona Multa trànsit
C-1350 Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona Llicència d'activitats
C-1349 Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona Danys
C-1311 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Barcelona Activitat extractiva
C-1288 Jutjat Contenciós Administratiu 4 Barcelona Quotes urbanístiques
C-1286 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Tarifes aigua
C-1277 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Subministrament aigua
C-1375 Jutjat contenciós administratiu 14 Barcelona Lesions
C-1253 Jutjat contenciós administratiu 16 Barcelona Disciplina urbanística
C-1276 Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona Urbanisme (reclamació danys)
C-1310 Jutjat contenciós administratiu 16 Barcelona Responsabilitat patrimonial
C-1321 Jutjat contenciós administratiu 9 Barcelona Disciplina urbanística
C-1334.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Relacions Laborals
C-1348.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Relacions Laborals
C-1352.001 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - contenciós administratiu Relacions Laborals
C-1372 Jutjat contenciós administratiu 13 Barcelona Sancionador (residus)
C-1376 Jutjat contenciós administratiu 8 Barcelona Relacions Laborals
C-1378 Jutjat contenciós administratiu 3 Barcelona Sancionador (gossos)
C-1381.001 Jutjat contenciós administratiu 13 Barcelona Sancionador (gossos)
C-1391.001 Jutjat contenciós administratiu 6 Barcelona Llicències
P-170017 Jutjat de primera instància i instrucció núm 3 de Rubí Penal
S-67 Jutjat social núm 24 de Barcelona Canvi contingència