Cartes de serveis

Les Cartes de Serveis són documents que descriuen els serveis que presta l'administració, els compromisos de qualitat de l'Ajuntament en relació amb les persones usuàries d'aquests, així com les condicions d'accés, els mecanismes de contacte i participació.(Article 9.1 j) de la Llei19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

Cartes de serveis elaborades 2020: Data d'aprovació: 3 de setembre de 2020

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

oac

Oficina Municipal d'Informació
de Consum (OMIC)

OMIC

Transparència i Bon Govern

Transparència

Oficina de Serveis a l'Empresa

Oficina Servei d'Empreses

Rubí Forma 

Rubí Forma

Comerç

Comerç

Mercat Municipal i Mercat
Ambulant no sedentari

Mercat

Biblioteca MunicipalBiblioteca

L'Ateneu

Ateneu

Escoles Bressol Municipals

Escoles Bressol

Escola Municipal de Música
Pere Burés

Escola Música

Igualtat

Igualtat

JoventutRubí Jove

Salut Pública

Salut Pública

Serveis Socials BàsicsServeis socials

Llicències d'Activitats

Activitats

Llicències d'Obres i Disciplina
Urbanística

Llicències obres

Rubí Brilla

Rubi Brilla

Transport Públic Urbà

Transport