Carta de Serveis de Rubí Brilla – Eficiència energètica i energies renovables

1- OBJECTE DE LA CARTA DE SERVEIS

El Servei Rubí Brilla neix l’any 2011 per donar servei a tots els sectors de la ciutat (indústria, comerç, domèstic i públic) en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència i l’ús d’energies renovables. La metodologia emprada consisteix en un primer moment en aconseguir estalvis econòmics sense inversió inicial, reinvertint successivament els estalvis aconseguits en mesures d’eficiència energètica aplicant el principi de Pareto, de manera que els estalvis van augmentant i el consum disminuint fins a poder optimitzar la mida de les instal·lacions d’energies renovables que subministraran l’energia final necessària.

  2- DADES DE LA UNITAT DIRECTIVA

  Gerència - Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local - Servei Rubí Brilla

   3- CANALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  (Presencials, Telefònics, Telemàtics)

   NomServei Rubí Brilla
   Adreça Edifici Rubí Forma
   Rambleta Joan Miró, s/n
   08191 Rubí
   Horari (presencial / virtual) Atenció telefònica i per correu electrònic de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

   Per a visites, cal demanar hora
   Telèfon 935813900 -  ext. 117
   Web / adreça electrònica www.rubi.cat/rubibrilla
   rubi_brilla@ajrubi.cat
   Adscripció dins l’organigrama municipal Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

    

    4- OBJECTIUS DEL SERVEI

    Rubí Brilla té com a principals objectius promoure l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, assessorant i desenvolupant accions concretes en els diferents sectors de la ciutat (industrial, comercial, residencial i públic). El servei actua en àmbits més transversals com la mobilitat, promovent sistemes de transport més sostenibles, la divulgació de la cultura energètica i la col·laboració amb altres administracions, entitats i universitats.

     5- SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

      Reunions tècniques per empresesIntercanvi d’experiències d’èxit concretes relacionades amb l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables a l’empresa.
      Informació i sol·licitud de participació: rubi_brilla@ajrubi.cat
      Comerç Sostenible: Assessorament a comerços. Procediment per auditar el comerç en els àmbits d’energia, residus i productes, amb l’objectiu final de formar al comerç per reduir-ne les despeses vinculades i oferir un servei més sostenible, obtenint el distintiu de Comerç Sostenible de Rubí.
      Informació i sol·licitud de participació: rubi_brilla@ajrubi.cat
      Tallers de factures elèctriques Tallers mensuals i gratuïts adreçats a la ciutadania on s’explica de forma clara i senzilla com entendre la factura de la llum i quins passos cal seguir per a reduir-ne el cost. Es demostra el gran potencial d’estalvi que existeix sense necessitat de realitzar cap inversió.

      Informació i sol·licitud d’inscripció:
      https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla/rubi-brilla-domestic

      rubi_brilla@ajrubi.cat

      935813900
      Fotolineres: Servei de punts de recàrrega elèctrica pública Punts de subministrament elèctric d’origen renovable per recarregar els vehicles elèctrics.

      Fotolinera Rubí Forma.
      Rambleta Joan Miró s/n
      Per els usuaris que no tinguin la tarjeta Live cal demanar cita prèvia per donar-los d’alta i fer ús del servei: rubi_brilla@ajrubi.cat / 935813900
      Horari servei recàrrega: 24 h

      Fotolinera Can Serra.
      Carrer Can Serra 3
      Alta amb cita prèvia: rubi_brilla@ajrubi.cat / 935813900
      Horari servei de recàrrega: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h
      Calculadora de potencial fotovoltaic i tèrmic al sector residencial i industrial Eina de detall per consultar la capacitat de les cobertes dels edificis per instal·lar energia solar per autoproducció d’energia elèctrica i tèrmica i obtenir les dades bàsiques i pressupost aproximat de la instal·lació.

       6- NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI  / CONDICIONS D’ACCÉS / DRETS I DEURES DELS USUARIS

       La majoria dels serveis que oferim són informatius i d’assessorament i per tant no tenen una normativa associada.

       L’únic servei que té unes normes d’ús (i que potser en un futur tinguem un reglament) és el  servei de punts de recàrrega elèctrica pública.

       El funcionament i les normes d’ús són les següents:

       - FOTOLINERA RUBÍ FORMA

        • Només està permès l’estacionament de vehicles híbrids i elèctrics.
        • La càrrega dels vehicles és gratuïta.
        • En els punts de càrrega ràpida (DC), els usuaris que no tinguin la targeta Live hauran de demanar cita prèvia per donar-los d’alta i fer ús del servei: a rubi_brilla@ajrubi.cat o al telèfon 935813900
        • Horari servei recàrrega: 24 h
        • Hi ha 4 places d’estacionament i cadascuna indica quin tipus de vehicle pot carregar.

       - FOTOLINERA LA MASIA CAN SERRA

       • Només està permès l’estacionament de vehicles híbrids i elèctrics.
       • La càrrega dels vehicles és gratuïta i l’horari és de dilluns a divendres, de 8 a 15h.
       • Per endollar el vehicle cal dirigir-se a recepció per a obrir el punt de recàrrega.

        

        7- MECANISMES DE PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ, QUEIXES I SUGGERIMENTS DE LA CIUTADANIA PER LA MILLORA DEL SERVEI

        a) Formes de participació

        • Our city our energy (aplicació):

        Aplicació per comunicar, conscienciar i per partícips a la societat sobre el consum energètic i d'aigua de les dependències municipals. És pot descarregar gratuïtament del Google Play (http://ourcityourenergy.com/ca/)

        • Reunions tècniques:

        Rubí Brilla organitza periòdicament jornades tècniques on empreses expliquen casos d'èxit i innovacions concretes i pràctiques, pròximes al teixit empresarial de Rubí, per ser més eficients ambiental i econòmicament, amb l’objectiu de reduir costos i ser més competitives.

        Jornada anual per impulsar el canvi de model energètic més enllà dels límits de la ciutat. a través de l’exposició de diferents casos d’èxit fàcilment replicables explicats per experts en la matèria.

        Un aparador de la mobilitat elèctrica per a la ciutadania i el teixit empresarial locals.


        b) Sistema de queixes i suggeriments

        • Correu electrònic

        rubi_brilla@ajrubi.cat

         

         8- COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS D’AVALUACIÓ

         CompromísIndicadorFita
         Informar de forma pràctica i fiable Grau de satisfacció (1-10) ≥8
         Realitzar sessions informatives o d’assessorament sobre estalvi, eficiència i canvi de model energètic Freqüència en la realització dels tallers Mínim 10 a l’any
         Disposar d’un servei fiable i ràpid a les fotolineres Grau de satisfacció (1-10) ≥8

          

          9- DATES D’ELABORACIÓ DE LA CARTA I COMPROMÍS D’ACTUALITZACIÓ

          Aquesta Carta té naturalesa reglamentària. És per tant una norma vinculant per a l'Administració i per les persones usuàries i pot ésser invocada en qualsevol reclamació que es presenti per les vies esmentades en l'apartat 7.a d'aquesta Carta, així com també en via administrativa.

          Aquesta Carta de Serveis està en tramitació d’aprovació pel Ple Municipal.

          El contingut es revisarà i actualitzarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc algunes de les següents circumstàncies:

          • Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis.
          • Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos interns de treball.
          • Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives ciutadanes.

           

          La persona responsable de l’actualització, així com del manteniment, difusió i compliment de compromisos, és el/la responsable tècnic/a de Rubí Brilla.