Organigrama tècnic de l'Ajuntament de Rubí

L'Ajuntament de Rubí està organitzat pels serveis que intregren l'Alcaldia i vuit àrees:

AJUNTAMENT DE RUBÍ - CENTRALETA: 935887000 / web

ORGANIGRAMA POLÍTIC

U001 - ALCALDIA


U066 - Ràdio Rubí Serveis Àudiovisuals
Adreça: C. C. Escardívol,
C/ Joaquim Blume s/n 
web


U026 - Tresoreria
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

U025 - Oficina de Gestió d'Ingressos

U027 - Secretaria General
Adreça: C/ Narís Menard, 17

U028 - Arxiu Municipal
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

web


U029 - Intervenció
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

U030 - Servei de comptabilitat i Gestió Pressupostària

U077 - Servei de Control i Fiscalització

U088 - Unitat de Patrimoni Municipal

U086 - Àmbit d'Alcaldia

Coordinador d'Àmbit:
Jordi Ferret Fortuny

U007 - Gabinet d'Alcaldia i Protocol
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

U009 - Servei de Comunicació
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n
U051 - Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Adreça: Ctra. de Terrassa, 118

U080 - Unitat de Protecció Civil

U078 - Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat
Adreça: Locals Pla i Pallejà, Passeig de la Riera 118


U085 - Unitat
de Govern Obert
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

 web

U002 - GERÈNCIA

Gerent:
Jordi Núñez Freixa

U004 - Servei d'Organització, Planificació i qualitat
Adreça: Ctra. de Terrassa, 118

U081 - Unitat de Projectes Estratègics
Adreça: Masia de Can Serra, C/ de Can Serra, 3

U087 - Gabinet d'Estudis i Estadística
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

U005 - Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Responsable d'Àrea:
Olga González Cerezales

U015 - Oficina de Servei a l'Empresa
Adreça: Masia de Can Serra, C/ de Can Serra, 3

web

U016 - Servei de Comerç
Adreça: Masia de Can Serra, C/ de Can Serra, 3

web


U053 - Mercat Municipal
Adreça: C/ Cal Gerrer, 1-5


U062 - Servei Rubí Forma
Adreça: Rambleta de Joan Miró, 14-18

web


U063 - Oficina d'Informació i Orientació

U064 - Oficina de Formació

U065 - Oficina d'Inserció

U013 - Àrea de Serveis Centrals

Directora:
Rosa M. Aranda Contreras

U018 - Servei d'Informàtica i Administració Electrònica
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

U019 - Oficina d'Atenció a la Ciutadania
OAC Centre: c/ Narcís Menard. 13-17
OAC Les Torres:
Rambleta de Joan Miró s/n (davant edifici Rubí Forma)

web

U021 - Servei de Contractació
Adreça: Locals Pla i Pallejà, Pg. de la Riera, 118

U022 - Serveis Jurídics
Adreça: Locals Pla i Pallejà, Pg. de la Riera, 118

U023 - Oficina de Sancionadors

U024 - Servei de Serveis Econòmics i Hisenda Local
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

U056 - Unitat de Compres

U017 - Àrea de Personal

Responsable d'Àrea: 
Iolanda lópez Morales

Servei de Recursos Humans
Adreça: C/ Margarida Xirgu,4


U032 - Àrea de Drets Socials

Responsble d'Àrea:
Encarnación Medel García

U033 - Serveis Socials
Adreça: C/ Prim. 35

U035 - Servei de Salut Pública
Adreça: C/ Prim. 35

U073 - Servei d'Habitatge
Adreça: C/ Prim. 35

U091- Servei de Programes Sectorials
Adreça: C/ Prim. 35

U071 - Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Responsable d'Àrea:
Rosa González Torrecillas

U011 - Servei d'Igualtat
Adreça: Rambleta de Joan Miró, 14-18


U036 - Servei de la Infància i Educació
Adreça: C/ Prim. 35 

U037 - Escoles Bressol Municipals

web

U038 - Escola d'Art Edra

web

U039 - Escola de Música Pere Burés

web

U059 - Servei de Ciutadania
Adreça: C/ Prim. 35

U092 - Servei de Joventut
Espai Jove Torre Bassas, C/ Sabadell, 18

web

U093 - Servei de Gent Gran Activa
Adreça: C/ Prim. 35

U102 - Acció Comunitària
Adreça: C/ Prim. 35

U072 - Àrea de Projecció a la Ciutat, Cultura i Esports

Responsable d'Àrea:
Joan Gallisà Soms

U040 - Servei d'Esports
Adreça: C/ Prim. 35

web


U041 - Servei de Promoció i Dinamització Cultural
Adreça: C/ Aribau, 5

web

U082 - Bibilioteca i Gestió del Coneixement

web


U090 - Servei de Projecció de la ciutat

U046 - Àrea de Planificació Ubana

Responsable d'Àrea:
Maria Carmen Méndez Arrébola

U043 - Servei de Planejament Urbà
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3


U044 - Servei de Llicències i Disciplina

Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U069 - Unitat de Llicències d'Activitats
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U070 - Unitat de Llicències d'Obres
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U075 - Unitat de Disciplina d'Obres
Ctra. de Terrassa, 118

U094 - Unitat de Disciplina d'Activitats
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U045 - Servei d'Obra Pública
Ctra. de Terrassa, 116

U050 - Servei de Mobilitat i Accessibilitat
Ctra. de Terrassa, 116

web

U076 - Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals

Responsable d'Àrea:
Coral Coscollola Crespo

U052 - Servei de Sostenibilitat i Medi
Ctra. de Terrassa, 116

U079 - Unitat de Rubí Brilla
Rambleta de Joan Miró, 14-18

U097 - Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable

U095 - Servei de Manteniment Urbà
Ctra. de Terrassa, 116

U047 - Unitat de Parcs i Jardins

U049 - Unitat de Brigada d'Obres

U096 - Unitat de Manteniment d'Instal·lacions

U098 - Servei de Serveis Urbans
Ctra. de Terrassa, 116

U054 - Unitat de Serveis Funeraris
Ctra. de Sabadell, 226

U083 - Unitat de Neteja Viària
Ctra. de Terrassa, 116

U099 - Unitat de Gestió de Residus
Ctra. de Terrassa, 116

U100 - Servei de Manteniment d'Urbanitzacions
Ctra. de Terrassa, 116

U101 - Unitat de Control i Programació