Ple Municipal

El ple municipal està composat per l'alcaldessa, que el presideix, i els regidors, i és el màxim òrgan de decisió política. En tractar-se d'una ciutat amb més de 50.000 habitants hi ha un total de 25 regidors. Habitualment, les sessions ordinàries se celebren l'últim dijous de cada mes a la sala Enric Vergés, i les sessions extraordinàries les convoca directament l'alcaldessa o bé a petició d'una quarta part dels regidors.

Consulta

Elements relacionats: