Responsable de Comunicació/premsa

Joan Maronda Mayoral

correu electrònic:

Telèfon de contacte: 935887000

Servei de comunicació