Comptes justificatius partits polítics (2018-1er semestre 2019)

Comptes justificatius període 2015-2017

Veïns per Rubí
Acord JGL 31/10/2019
Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Dèficit de justificació a compensar altres anys

22.800,00 €
22.800,00 €
19.752,68 €
3.047,32 €
Total aportació rebuda 1er semestre de 2019
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
10.386,67 €
10.386,67 €
10.386,67 €
PSC Acord JGL 31/10/2019


Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
51.300,00 €
51.300,00 €
51.300,00 €
ICV Acord JGL 31/10/2019


Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
28.500,00 €
28.500,00 €
28.500,00 €
Total aportació rebuda 1er semestre de 2019
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
12.983,00 €
12.983,00 €
12.983,00 €
ERC Acord JGL 31/10/2019
Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Import reintegrat
45.600,00 €
45.565,41 €
45.565,41 €
34,59 €
CIUTADANS Acord JGL 31/10/2019
Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Import no justificat
28.500,00 €
29.978,92 €
20.978,92 €
7.521,08€
CDC Acord JGL 31/10/2019
Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Import reintegrat

22.800,00 €
22.971,51 €
21.411,22 €
1.900,00 €
Total aportació rebuda 1er semestre de 2019
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
10.386,70 €
10.814,39 €
10.386,70 €
AUP Acord JGL 31/10/2019
Total aportació rebuda 2018
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Import reintegrat
34.200,00 €
34.118,83 €
34.118,83 €
81,17 €
Total aportació rebuda 1er semestre de 2019
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu aprovat
Import reintegrat
15.580,00 €
15.563,10 €
15.563,10 €
16,90 €


Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals: