Comptes justificatius partits polítics (2015-2017)

Comptes justificatius període 2015-2017

Veïns per Rubí
Acord JGL 27/09/2018
Total aportació rebuda 2n semestre de 2015
Total import
compte justificatiu
12.540,00 €
12.936,34 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
22.800,00 €
24.160,79 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu
22.800,00 €
24.090,19 €
PSC Acord JGL 20/12/2018


Total aportació rebuda 1er. semestre de 2015
Total import compte justificatiu

Excés de justificació
26.740,20 €
38.139,80 €
11.399,60 €
Total aportació rebuda 2n. semestre de 2015
Total import compte justificatiu
28.215,00 €
28.215,00 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
51.300,00 €
51.300,00 €
Total aportación recibida ejercicio 2017
Total importe cuenta justificativa
51.300,00 €
51.300,00 €
PP Acord JGL 28/03/2019


Total aportació rebuda 1er. semestre de 2015
Total import compte justificatiu

Excés de justificació
a compensar altres anys
21.878,35 €
23.728,10€
1.849,75 €
Total aportació rebuda 2n. semestre de 2015
Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat
Import reintegrat
15.675,00 €
15.767,22 €
7.100,65 €
8.574,35 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovada
Import reintegrat
Dèficit de justificació a compensar altres anys
28.500,00 €
30.397,26 €
18.905,62 €
6.507,07 €
-3.087,31 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu

Total import compte justificatiu aprovat
Dèficit de justificació a compensar altres anys
28.800,00 €
34.028,76 €
26.147,67 €
-2.352,33 €
Total aportació rebuda exercici 2018
Total import compte justificatiu

Excés de justificació a compensar altres anys
9.183,36 €
12.773,30 €
3.589,94 €
ICV Acord JGL 27/09/2018
Total aportació rebuda 1er. semestre de 2015
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
14.585,56 €
13.537,00 €
1.048,56 €
Total aportació rebuda 2n semestre de 2015
Total import compte justificatiu
15.675,00 €
15.675,00 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
28.500,00 €
28.500,00 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu
28.500,00 €
28.500,00 €
ERC Acord JGL 20/12/2018
Total aportació rebuda exercici 2015
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
37.234,64 €
37.229,92 €
4,72 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
45.600,00 €
45.538,05 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
45.600,00 €
45.583,86 €
16,14 €
CIUTADANS Acord JGL 20/12/2018
Total aportació rebuda 2n semestre 2015
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
21.945,00 €
0,00 €
21.945,00 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
Excés de justificació a compensar altres anys
39.900,00 €
5.336,89 €
34.753,76 €
190,65 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
Acord de compensació (23/01/2019)
34.569,69 €
2.579,19 €
14.224,85 €
-17.575,00 €
CDC Acord JGL 20/12/2018
Total aportació rebuda exercici 2015
Total import compte justificatiu
Excés de justificació a compensar altres anys
32.691,49 €
40.630,88 €
6.182,11 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu que s'aprova
Dèficit de justificació a compensar altres anys
28.500,00 €
23.303,54 €
22.333,19 €
-6.166,81 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu
Total import compte justificatiu que s'aprova
Excés de justificació a compensar altres anys
27.075,00 €
36.662,30 €
35.035,15 €
7.960,15 €
AUP Acord JGL 27/09/2018
Total aportació rebuda 2n semestre 2015
Total import compte justificatiu
18.810,00 €
18.810,00 €
Total aportació rebuda exercici 2016
Total import compte justificatiu
Import reintegrat
34.200,00 €
34.136,30 €
63,70 €
Total aportació rebuda exercici 2017
Total import compte justificatiu
34.200,00 €
33.441,61 €
ACR Acord JGL 27/09/2018
Total aportació rebuda 1er. semestre 2015
Total import compte justificatiu
9.595,77 €
13.171,11 €


Establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals: