Contractació pública

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa a l'activitat contractual de l'Ajuntament de Rubí, tant de la contractació pública, mitjançant el Perfil del Contractant, com de tots els contractes menors realitzats pel consistori.

Així mateix, teniu accés a documentació sobre les convocatòries i les actes de les meses de contractació i els informes de contractació als enllaços.

El volum pressupostari dels diferents proveïdors es pot consultar al portal de dades obertes (obligacions reconegudes) on es troba tota la facturació de l'Ajuntament de Rubí. 

Enllaços:

Meses de contractació

• Convocatòries (web municipal)

• Actes de les meses de contractació (web municipal)

• Composició de les meses de contractació (web municipal)

Contractes

• Informes de contractació (web municipal)

• Contractes de serveis i subministraments

• Contractes formalitzats: 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 (web municipal)

• Relació de contractes menors

• Licitacions (Perfil del Contractant) 

• Modificacions de contractes (web municipal)

• Pròrrogues de contractes (web municipal)

• Resolució de contractes (web municipal)

• Adhesions (web municipal)

Dades estadístiques de contractes segons procediment (2016)

Per a més informació:

Afegim els enllaços al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Administració General de l'Estat, que és l'ens on totes les administracions públiques tenen l'obligació d'enviar telemàticament la informació relativa als contractes adjudicats i el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.