Contractació pública: Perfil del Contractant

La contractació pública de l'Ajuntament de Rubí es realitza dins la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat:


Podeu consultar tots els contractes menors realitzats per l'Ajuntament a la plataforma de dades obertes: