Contractació pública: Perfil del Contractant

La contractació pública de l'Ajuntament de Rubí es realitza dins la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat:

  1. Adjudicacions i formalitzacions

Tots els contractes realitzats per l'Ajuntament (menors i majors) es troben publicats en forma de dataset al Portal Open Data: Obligacions reconegudes. L'Ajuntament de Rubí està treballant per oferir aquesta informació de forma més detallada per donar compliment a l'article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per obtenir informació referent a aquest apartat que no es trobi al dataset Open Data, de moment es pot fer mitjançant el formulari de petició d'informació, per donar resposta a l'article 18 de la Llei (dret d'accés a la informació pública)