Contractes menors

Podeu consultar els contractes menors realitzats per l'Ajuntament de Rubí des de 2016 fins a l'actualitat a:

Registre de contractes de la Generalitat de Catalunya

També podeu descarregar els arxius amb la informació resumida dels contractes menors per anualitats

Contractes menors 2020

Contractes menors 2019

Contractes menors 2018

Contractes menors 2017

Contractes menors 2016

Contractes menors 2015

També es pot consultar al Portal de dades obertes: Contractes menors.