Pla de Mobilitat Urbana de Rubí

El Pla de Mobilitat Urbana de Rubí és un projecte que servirà per definir les estratègies de mobilitat sostenible i segura de la nostra ciutat durant els pròxims 6 anys. Els seus objectius i les aportacions que han facilitat representants dels diferents districtes de la nostra ciutat han fet possible que ara presentem els documents de la Diagnosi tècnica i la Síntesis del procés de participació ciutadana de dit Pla, els quals es poden consultar en els documents adjunts.