Cost de les campanyes de publicitat institucional

De conformitat amb l’article 11, punt f, de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya, cal informar del cost de les campanyes de publicitat institucional i l'import contractat a cada mitjà de comunicació.

Aquesta informació es pot consultar en el següent document: