Modificacions pressupostàries 2019

A continuació es pot consultar la relació de la documentació relativa a modificacions pressupostàries i de crèdit de 2019.

1r trimestre 2019

2n trimestre 2019

3r. trimestre 2019

4t. trimestre 2019

Modificacions aprovades al Ple